Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

 • Dergi; “Sanat ve Bilgi” çerçevesinde çağın gereğini yerine getiren bir bilimsel etkinliğe zemin hazırlamak amacına yönelik olarak:öncelikle sanat ve sanat eğitimi, aynı zamanda sanat tarihi, estetik, sanat eleştirisi, arkeoloji ve sanat, sanat sosyolojisi, sanat antropolojisi, sanat psikolojisi, müzecilik ve sanat, mitoloji, resim ve görsel sanatlar gibi konularıyla ilgili özgün yazılara ve nitelikli çevirilere yer veren uluslararası bir dergidir.
 • Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ancak herhangi bir dilde de yazı gönderilebilir. Bu durumda Türkçe çevirinin metne eklenmesi gerekmektedir.
 • Dergiye gönderilecek yazıların, Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.
 • Türkçe’de yaygın kullanım alanına sahip olan yabancı kelimelerin dışındaki kelimelerin Türkçe karşılığının kullanılmasına özen gösterilmelidir.
 • Yazılar Word dokümanı şeklinde gönderilmelidir.
 • Yazar kısa özgeçmiş bilgilerini göndermelidir.
 • Girinti özel 1cm.dir.
 • Metin özeti Türkçe ve İngilizce olarak 200 kelime olmalıdır.
 • Yazıların; elektronik posta ile ugur@marmara.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yazılarda herhangi bir görsel anlatım yapılıyor ise görsellerin gönderilmesi gerekmektedir; bunların uzun kenarı 20 cm. 100 dpi çözünürlükte taranmış ve kullanıldığı metindeki adı ile kaydedilmiş olması gerekmektedir.
 • Yayınlanan yazıların yayın hakları, Sanat ve Bilgi Dergisi’ne, sorumlulukları ise yazı sahiplerine aittir.
 • Yazılarda sayfa sınırlaması yoktur.
 • Yayın kurulunun onayıyla geniş kapsamlı yazılar seri halde de yayınlanabilir.
 • Yayınlanacak yazıların seçimi ile kişi, kurum, kuruluş ve fikirlerin reklam amaçlı bir eğilimle öne çıkmamasına dikkat edilecektir.