Sanatta Eğitim Görmek-Anlamak-Yaratmak

Sanat yaşamı anlamlandıran, başlı başına bir dünya, bir kültür değeridir. Sanat dünyayı anlamamızı, anlamaya çalıştığımız bu dünyayı değiştirmeye

Sanat ve Sanat Yapıtı

1.1. Sanat Sanatla ilgili pek çok tanım yapılmıştır. Genellikle, bu tanımlar: çok yönlü ve karmaşık yapısı olan sanatın, temel yönlerinden bazılarını vurgulayabilmişlerse de sanatın tüm