Sanat Soyolojisine Giriş

SEMİNER
Danışman: Prof. Dr. Tayfun AKKAYA

Hazırlayan: Akif KARAYEL

1. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ

 1. 1. Belli Başlı Yayınları
  1. 1. 1. Yayınlar
  1. 1. 2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
  1. 1. 3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. 1. 4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Diğer Yayınlar

1. 2. Genel İlgi Alanı
1. 3. Asıl Uzmanlık Alanı

 1. Tahlil Edilecek Eser (Künye)
  2. 1. Yazılış Amacı
  2. 2 Konunun Ele Alınış Biçimi
  2. 3. Yöntem (Araştırma Yöntemi)
  2. 4. Kaynaklara Hakimiyeti
  2. 5. Bibliyografya Düzeni ve Eleştirisi
  2. 6. Kitabın İlgili Alana Katkıları
 2. Yazarla Yapalan Röportaj
 3. Kaynakça

1. Yazarın Özgeçmişi

1940 yılında Kırklareli’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, liseyi Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı. Lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde, yüksek lisansını ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde yaptı. Askerlik Görevini bitirdikten sonra 1968-73 yıllan arasında farklı görevlerde çalıştı. 1973-93 yıllan arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde ve Güzel Sanatlar Fakültesi ‘nde tam zamanlı olarak görev yaptı. 1988 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu. 1993-2002 yıllan arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ve Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak dersler verdi. 2006 yılından bu yana da İstanbul Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermeye devam etmektedir. Lisans ve lisans üstü programlarda; kültür, estetik, sanat felsefesi, sanat psikolojisi, çağdaş sanat ve yorumu, sanat eserlerinde eleştiri, sana eserlerinde felsefe problemleri derslerini farklı üniversitelerde yıllarca verdi ve vermektedir.

1.1. Belli Başlı Yayınlar

1.1.1.Yayınlar

Toprağın Erki SANAT ÇEVRESİ, Sayı 222, Nisan 1997
Bilge Karasu Okumak FRANKOFONi, No:9, Hacettepe Üniv., Fransız Dili ve Ed.Bölümü, Ankara, Mart 1997
Birkaç Bilge Karasu BİLGE KARASU ARAMIZDA, Metis Yayınlan, İstanbul, Kasım 1997
Eşref Üren (ortak yapım), Ankara, Meteksan Yayınlan, 1989 (Türkçe-İngilizce)
Sanatın Boyutları, İstanbul, Çınar Yayınlan, 1998 II. Baskı: Ankara, Ütopya Yayınları, 2004
Kültür Sanat Sanat Kültür , İstanbul, Çınar yayınları, 1995 il. Baskı: Ankara, Ütopya
Yayınlan, 2004
Resmin Eleştirisi Üzerine, İstanbul, Hil yayınlan, 1995 II. Baskı: Ankara, Ütopya Yayınları, 2004
Güzel Sanatlar ve Estetik (ortak yapım), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Yayınları, Temmuz 1993
Deniz İçin Yeni Bir Dünya (Öykü Kitabı), I. Baskı, Ankara, Şahin Matbaası, 2000 II. Baskı, İstanbul, Çınar Yayınları, 2002

1.1.2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Müzik Şöleni MiLLiYET SANAT, Sayı 407, Mayıs 1997

Bir Estetik Olgu Olarak Kentleşmek Kentlileşmek ANADOLU SANAT DERGİSİ, A.Ü.GSF.Yayınları Sayı 7, Ekim 1997

Kültürün ve Sanatın Ketvurucusu MiLLiYET SANAT, Sayı 414, 15 Ağustos 1997 Kişilik Tanımları ve Sanat Eğitimi MiLLiYET SANAT, Sayı 412, 15 Temmuz 1997 Sanat Eğitimi ve Sanatta Bütünlük MiLLiYET SANAT, Sayı 411,  Temmuz 1997

Kazanmak İsterken Yitirdiklerimizin Ardından ANADOLU SANAT DERGİSİ, A.Ü.GSF.yayınları, Sayı 11, Mart 2001

Sanatın Sosyal Boyutları Üzerine Bir Ön Deneme ANADOLU SANAT DERGİSİ, A.Ü.GSF.Yayınları, Sayı 10, Aralık 1999

Çağdaş İnsanlar ve Çağcıl Kafalar CUMHURİYET GAZETESİ, 28 ağustos 1999

Kemal Uludağ, Humans and Little Humans CERAMICS ART AND PERCEPTION, Intemational Issue 54, Sydney, Australia, 2003

Eleştiri Yapmanın ve Eleştirmen Olmanın Koşulları ANADOLU SANAT DERGİSİ, Sayı 14, Eskişehir 2003

Avrupa Birliği Açısından Kültür Sorunları TOBAV, Oynayan İnsan Dergisi, Sayı 6, Ankara, Kasım 2002

Ioanna Kuçuradi JOURNAL OF TURKISH STUDIES, Volume 25, 2001 Harvard University, U.S.A.

Kent Estetiği, KUZEY NOKTASI DERGİSİ, Sayı:6, Samsun, 2007

Usta İçin Birkaç Söz: Hamiye Çolakoğlu ANKART, ÇAYSAN YILLIĞI, Ankara 2004

1.2. Genel İlgi Alanı

Yazarın asıl ilgi alanı yüksek lisans tezi nedeniyle felsefe olarak alınabilir ancak sanat felsefesi alanında bir uzmanlığı bulunmamaktadır. Yazarın aynı zamanda sosyoloji, psikoloji, sanat eleştirisi alanında da araştırmaları  bulunmaktadır.  Yani  kendisi  çok yönlü bir yazardır bu nedenle de tüm alanlara hakim olması mümkün olmadığı için her alanı yarım kalmıştır.

1.3. Özel İlgi Alanı

Yazarın asıl ilgi alanı yüksek lisans tezi nedeniyle felsefe olarak alınabilir ancak sanat felsefesi alanında bir uzmanlığı bulunmamaktadır.

2. Tahlil Yapılan Eserin Künyesi

Sanat Sosyolojine Giriş Sıtkı M. Erinç
Ütopya Yayınevi  1.Baskı  2009 Ankara
2. Baskı  2012 Ankara

2. 1. Yazılış Amacı

Bu kitap genel bilgi niteliğinde olup, sanatsever olmaya heveslenenlere, kültürlü olmak isteyenlere kılavuzluk etmesi umuduyla hazırlanmıştır.

2. 2. Konun Ele Almış Biçimi

Kitap hem sanat hem sosyoloji anlamında çok yetersizdir. Giriş bölümü ‘sanatın tanımı’ olmasına rağmen doyurucu anlamda bir tanımdan yoksundur. Genel düzeyde ve uzatılmış cümlelerle konu uzatılmış ancak kesin bir bilgi verilememiştir. Kitabın devamında sanat ve sosyoloji ilişkisi, toplum gibi bölümler bulunmaktadır ancak bunlarda çok yüzeysel olarak ele alınmıştır ve doyurucu değildir. Ve kitapta herhangi bir eser incelemesi bulunmamaktadır.

2. 3. Yöntem (araştırma yöntemi)

Kitap sanatından tanımından başlayarak sosyoloji ve sanat sosyolojisini açıklayarak devam etmektedir. Ancak sanat sosyolojisinin yöntemleri hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir. Ve bir sanat eserinin sosyolojik açıdan incelemesini yapmamaktadır.

2. 4. Kaynaklara Hakimiyet

Kitapta dipnotlar bulunmamaktadır, dolayısıyla nerede hangi kaynaktan yararlandığı anlaşılamamaktadır. Kendi kitaplarına da atıfta bulunmuştur ki sonuçta onlar da kendi cümleleri olduğuna göre böyle bir alıntı yapması bana pek doğru gelmemektedir. Aynı konuyu tekrar kendi cümleleriyle anlatabilirdi.

2. 5. Bibliyografya Düzeni ve Eleştirisi

Bibliyografya belli bir düzene göre yapılmamıştır. Daha çok ek olarak yararlanılabilecek okunulabilecek kitaplar olarak kitabın sonuna konulmuştur.

2. 6. Kitabın İlgili Alana Katkıları

Kitabın sanat alanına bir katkısı bulunmadığı gibi daha çok kafa karıştırmaktadır. Çünkü yüzeysel bilgiler vermekte ve tam olarak kanıtlanmamış bilgiler sunmaktadır. Yazar önsözde her ne kadar bu kitabı sanat alanındaki insanlar için değil de günlük hayatta bu konuları merak eden insanlar için yazdığını söylese de yine de çok yüzeysel bir kitaptır ve bulunduğu alana herhangi bir katkısı yoktur. Aksine alanına zarar vermektedir.

Sanat Soyolojisine Giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir