Net Art’ta İnteraktif Boyut

İnternet; sanat, sanatçı ve sanat eserinde farklı boyutlar kazandırmıştır. İnternet’in 1990’ların ortalarında kitlesel bir küresel iletişim ağı olarak ortaya çıkmasıyla

Sanatta Eğitim Görmek-Anlamak-Yaratmak

Sanat yaşamı anlamlandıran, başlı başına bir dünya, bir kültür değeridir. Sanat dünyayı anlamamızı, anlamaya çalıştığımız bu dünyayı değiştirmeye

İnci San: Çocuk ve Sanat

Yazar burada yaptığı araştırma konularına neden ve nasıl yöneldiğini anlatmıştır. İnci San filoloji, sanat tarihi ve arkeoloji, kültürel ve estetik sorunlar, tiyatro bilimi kültür

Sanat Soyolojisine Giriş

Yazarın asıl ilgi alanı yüksek lisans tezi nedeniyle felsefe olarak alınabilir ancak sanat felsefesi alanında bir uzmanlığı bulunmamaktadır. Yazarın aynı zamanda sosyoloji, psikoloji

Yaratma Cesareti

Yaratma ediminin hem doğal bir dürtü hem de insan bilinci açısından üretme ya da var olanlar aracılığıyla yeni bir şeyler türetme gibi obsesif etkilerinin varlığı düşünüldüğü taktirde;

4 Yaş Grubunda Çevre Bilinci

Yaratıcılık faaliyetinin olmadığı bir ortamda gerçek anlamda bir sanat yapıtından söz edilemez. Sanatsal yaratıcı etkinlik normal ve olabildiğince özgür koşullarda tam