[ English | Künye |  Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları | Sanat Eğitimi | Arşiv | İletişim | Ana sayfa ]


Mayıs 2004, Sayı 4

Sunuş

Duyuru


Sanat ve Bilgi Dergisi

I. Desen Yarışması Sonucu

Yayın ilkeleri ve Yazım Kuralları
Sanat Eğitimi
Arşiv
Okuyucu Mektupları

Bu Sayı İçindekilerİDEOLOJİ, SANAT VE GERÇEKLİK:
JACQUES LOUIS DAVID VE HORATIUS KARDEŞLERİN YEMİNİ

Prof. Dr.
Tayfun AKKAYA  
ÖZET >

Jacques Louis David, onsekizinci yüzyıl Fransız resminin ve Batı sanatı tarihinin başta gelen simalarından biri olup; klâsik sanatı içine düştüğü sorunlardan kurtarmış ve Fransız İhtilâli sürecinin sanat ortamında yeni bir estetik anlayışın yolunu açmıştır: Neo-klâsisizm. Sanatçının burada konu edilen "Horatius Kardeşlerin Yemini" adlı baş yapıtında da görüldüğü gibi sanat, süs olmaktan çıkarak, toplumun bir parçası halini almış ve öğretici, düzeltici, itici ve eğitici bir görev üstlenmiştir. Aynı zamanda da sanat eserinin toplumun mutluluğuna katkıda bulunması ve tüm ulusların ortak malı olan bir etkileşim ve iletişim aracı niteliği kazanması da: bu militan bir ruhla ideoloji ve sanatı bütünleştiren ve çağının tüm gerçeğini aktaran yapıtla ifadesini bulmuştur.

Fransız İhtilâlinin bir ön habercisi halini alan "Horatius Kardeşlerin Yemini"ni sanat tarihindeki tam yerine oturtabilmek ve morfoloji, ikonografi ve ikonolojisiyle kavrayabilmek için öncelikle yapıtın ait olduğu sürecin tarihî ve sanat ortamını, dönemin kendine özgü şartları içinde David'in mücadelesini ve sanat anlayışını da dikkate almak gerekmektedir.

[ devamı... ]
 

" Las Meninas" Ya da " IV. Felipe Ve Ailesi " :
Anlam, İdeoloji Ve Gerçek
  
 
Doç. Dr. Engin BEKSAÇ

ÖZET >

Sanat tarihinde önemli bir yer tutan İspanyol ressamı Diego Rodriguez Silva Y Velazquez veya sadece Diego Velazquez’in (1599–1660) ‘Las Meninas‘ Veya ‘Kral IV. Felipe‘nin Ailesi‘ adıyla bilinen ve günümüzde Madrid’te Prado Müzesinde bulunan, 318 x 276cm boyutlarındaki yapıtı, bu tür eserler içinde belki de en dikkat çekici olanlardan biridir. Bu eser her dönemde farklı adlar almış ve farklı biçimlerde değerlendirilmiştir. Esasında yapıtın kendi iç gerçeği ve işlevi çok farklıdır. O anlık bir görüntüyü yakalayan son derece gerçekçi bir yapıt olarak biline gelmiş olsa da esasında kendi yapıldığı dönemin tam bir ideolojik yansıması olup, derin anlamlar ve işlevsel rollere açılan bir yapıttır.

Eser Velazquez’in Saray yaşamında olduğu kadar mesleğinde de doruklara çıktığı bir dönemde yapılmıştır. Muhtemelen yapım tarihi 1656 civarı olmalıdır. Yapıldığı yer Alcazar Sarayı olup, 1734 yılında bu sarayın yanışına kadar burada kalmış, bu tarihten sonra yeni yapılan Palacio Nuevo’ya nakledilmiştir. Yapımından itibaren büyük bir ilgi derlediği anlaşılan esere değişik adlar verilmiş olduğunu öğreniyoruz. 1666 tarihli bir kayıtta yapıtın adı ‘ Nedimeleri ve bir Cüce ile Emperyal Küçük Hanım ‘ olarak belirtilirken, 1734 tarihli bir kayıt ‘ Sayın Kral Felipe Dört ’ün Ailesi ‘ adını vermektedir. 19. Yüzyıl başına kadar bir müddet Kraliyet Resim Ve Heykel Müzesi’nde bulunan eser ‘ Las Meninas ‘ Nedimeler adını 1834 yılında Prado Müzesi’ne girdiği zaman almıştır. Su andaki ölçüleriyle 318 x 276 cm boyutlarındadır.

[ devamı... ]
 

Gaspar David Friedrich Ve Dağdaki Haç
Şule Nurengin Beksaç, M.A

ÖZET >

Caspar David Friedrich 1774 yılında bir Kuzey Almanya kasabası olan Greifswald’da doğmuştur. 1763 yılında bu kasabaya yerleşmiş olan babası sabun ve mum imalatıyla uğraşan varlıklı ve aydın bir kişiydi. Sanatçı oldukça iyi sayılabilecek bir eğitim ortamı bulmasına rağmen çocukluğu ve gençliğinde yaşadığı trajik olaylar nedeniyle melankolik bir kişilik gelişimi göstermiştir. Çok küçük yaşlarda annesini kaybetmiş olan sanatçı, daha sonraki ilk gençlik sürecinde erkek ve kız kardeşlerinin de trajik ölümleriyle sarsılmıştır. Bu olguların sanatçının ölüm ve geçicilik konusuna duyduğu ilginin gelişmesinde içinde yaşadığı Romantik Dönem kadar derinden etkisi olmuştur.

Sanat eğitimine doğduğu kasabada başlamış, Kopenhag Sanat akademisinde tamamlamıştır. İlk yıllarından itibaren sanat eğitimi boyunca Romantik çevrelerle ilişkisi olan kişilerle teması olan sanatçı bu ilişkilerini bizzat daha sonraki yıllarda döneminin en önde gelen sanat, politika ve düşünce adamlarıyla kurduğu ilişkilerle pekiştirmiştir. Sanatçı sanatsal üretimi boyunca bu ilişkilerinden büyük yarar görmüş ve sanatsal üretimi de bu kaynaklardan beslenmiştir.

[ devam... ]
 

  17. YÜZYIL HOLLANDA RESMİNDE ANNE VE ÇOCUK TEMASI
Nil ÇEMEN
    ÖZET >

17. yüzyıl Hollanda İnteriyör resimlerinde karşımıza çıkan anne ve çocuk temasının kaynağı aslında erken Hıristiyanlık sürecindeki dinî içerikli Meryem ve Çocuk İsa tasvirlerine dayanmakta olup, bu ikonografya tüm Orta Çağ boyunca gelişmesini sürdürerek, yeni açılımlar kazanmıştır. Hıristiyan İkonografyasındaki bu değişim ve gelişim sürecinde belli başlı temalar ait olduğu döneme ve bulunduğu bölgelere göre farklı aktarım biçimleri ve yorumlar kazanmıştır.

Hollanda sanat ortamında "Anne ve Çocuk Teması"nı ele alan yapıtlar, Hollanda toplumsal yaşamından bize bir kesit sunmakta olup, aynı zamanda da ortaya çıktıkları süreçte, sosyal yapıdaki değişikliklerin bir göstergesi olarak, izleyiciye olumlu, yapıcı ve uyarıcı bir mesaj iletmeyi hedeflemektedirler. Bu özellikleriyle, toplumsal yapıdaki çarpıklıkları ortaya koyan alaycı ve insanlara âdeta bir ibret dersi veren diğer olumsuz nitelikler taşıyan interiyörlerden (Baba Öğüdü, Mektup Okuyan Kadın sahnelerinde olduğu gibi) tamamen zıt bir görünüme bürünerek, olumlu niteliklere haiz ilgi çekici kurgularıyla, belli bir hedefe içtenlikle dolu ve etkileyici bir ifadesellikle varmış olmaktadırlar.

[ devam... ]
 

[ English | Künye | Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları | Arşiv | İletişim | Sanat Eğitimi | Ana sayfa ]