Sanat Soyolojisine Giriş

Yazarın asıl ilgi alanı yüksek lisans tezi nedeniyle felsefe olarak alınabilir ancak sanat felsefesi alanında bir uzmanlığı bulunmamaktadır. Yazarın aynı zamanda sosyoloji, psikoloji

Yaratma Cesareti

Yaratma ediminin hem doğal bir dürtü hem de insan bilinci açısından üretme ya da var olanlar aracılığıyla yeni bir şeyler türetme gibi obsesif etkilerinin varlığı düşünüldüğü taktirde;

4 Yaş Grubunda Çevre Bilinci

Yaratıcılık faaliyetinin olmadığı bir ortamda gerçek anlamda bir sanat yapıtından söz edilemez. Sanatsal yaratıcı etkinlik normal ve olabildiğince özgür koşullarda tam